start bilkom bilkom

  1. Bilkom jest administrowana przez „PKP Informatyka” Spółka z o.o. zwana dalej PKP Informatyka z siedzibą w Warszawie ul. Al. Jerozolimskie 142A.
  2. Źródłem prezentowanych poprzez Bilkom danych dotyczących kursowania pociągów i planowania podróży są informacje od przewoźników kolejowych.
  3. Korzystając z systemu Bilkom akceptujecie Państwo postanowienia jego Regulaminu, dostępnego pod adresem http://rozklad-pkp.pl/pl/page/mobilne.

Powrót